در پی حکم دادگاه میلان/

برلوسکونی محکوم به یک سال خدمات اجتماعی در مرکز سالمندان شد

خدمات اجتماعی,ایتالیا

رم - ایرنا - دادگاه میلان در شمال ایتالیا حکم بکارگیری ˈسیلویو برلوسکونیˈ نخست وزیر اسبق این کشور به مدت یک سال در مرکز سالمندان به عنوان کفاره مجازات به جرم تقلب مالیاتی را صادر کرد.

به گزارش ایرنا ، درپی محکومیت برلوسکونی به چهارسال حبس به جرم تقلب و تخلف مالیاتی در محاکمه مربوط به حقوق تلویزیونی شرکت ˈ مدیاست ˈ ، قضات دادگاه میلان روز سه شنبه حکم بکار گیری وی را به عنوان کفاره مجازاتش در مرکز سالمندان صادر کردند.

برلوسکونی در محاکمه مربوط به حقوق تلویزیونی شرکت ˈ مدیاست ˈ به چهار سال حبس محکوم شده بود که از این مدت سه سال عفو خورده است.

روز پنجشنبه گذشته ˈ انتونیو لامانا ˈ دادستانی میلان درخصوص بکارگیری برلوسکونی رهبر حزب ˈزنده باد ایتالیاˈ به عنوان فعالیت داوطلبانه در یک ساختار برای سالمندان نظر مثبت داد اما نظریه فعالیت وی به عنوان نخست وزیر اسبق برای تشویق مرکزی برای معلولان رد شد.

بدین ترتیب نخست وزیر اسبق و جنجالی ایتالیا به مدت یک سال در یک مرکز سالمندان برای کفاره مجازاتش به خدمات اجتماعی خواهد پرداخت.

برلوسکونی موظف خواهد شد هفته ای یک روز از سالمندان نگهداری و مراقبت کند. این ساختار در حومه میلان و نزدیکی منزل وی واقع است.

گفتنی است که برلوسکونی به حکم دادگاه می بایست یا حبس خانگی شده و یا در خدمات اجتماعی بکار گرفته می شد، پیشتر نیز نظریه بکار گیری وی در مراکز نگهداری کودکان نیز بخاطر محکومیتش در رابطه با رابطه نامشروع با دختر جوان مراکشی که به سن قانونی نرسیده بود، نیز رد شد.

بر اساس حکم دادگاه او موظف می شود قبل از ساعت 11 شب در منزل باشد و تا ساعت 6 صبح از ان خارج نشود.

گفتنی است که قضات دادگاه شهر میلان در ماه های اخیر برلوسکونی رهبر حزب راست گرای میانه ˈ زنده باد ایتالیاˈ را در محاکمه مربوط به ˈکریمه المحروقˈ دختر جوان مراکشی معروف به ˈروبیˈ، به هفت سال حبس محکوم و به جرم اخاذی و فحشا از فعالیت های دولتی محروم کردند.

دادگاه بازنگری شهر میلان نیز در مهر ماه گذشته برلوسکونی را به دو سال محرومیت از کلیه فعالیت های سیاسی محکوم کرد.

برلوسکونی در مرداد ماه گذشته به جرم تخلف مالیاتی و کلاهبرداری در حقوق تلویزیونی شرکت رسانه ای ˈمدیاستˈ با رای نهایی دیوان عالی قضایی، محکوم به چهار سال حبس شد.

اروپام ** 2171/1547
کد N226311