شمار دانشمندان زن در ژاپن در مقایسه با سایر کشورها اندک است

زنان,دانشمند

تهران - ایرنا - نتایج یک پژوهش که روز سه شنبه منتشر شد نشان می دهد در ژاپن که یک کشور پیشرفته محسوب می گردد شمار دانشمندان زن در مقایسه با مردان این کشور بسیار اندک است و از هر 7 دانشمند ژاپنی فقط یک نفر زن می باشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، یک بررسی سراسری ازسوی وزارت امور داخلی ژاپن حاکی از آن است که تعداد دانشمندان زن در ژاپن در سال گذشته میلادی در مقایسه با 10 سال قبل افزایش یافته و 4/14 درصد کل دانشمندان این کشور را دربرمی گیرد اما همین رقم در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان ؛ در پایین ترین حد خود قرار دارد.

این درحالی است که درصد دانشمندان زن در روسیه در مقایسه با کل دانشمندان این کشور در سال 2012 میلادی 2/41 درصد بوده و همین درصد در انگلیس و ایتالیا در سال 2011 به ترتیب 7/37 و 9/34 درصد و در آمریکا نیز در سال 2010 میلادی 6/33 درصد بوده است.

آمار مربوط به دانشمندان زن ژاپنی که روز سه شنبه منتشر شد حتی از کشورهای آلمان، فرانسه و کره جنوبی نیز کمتر است.

این درحالی است که اقتصاددانان و مفسران در سراسر جهان دراین زمینه توافق دارند که زنان تحصیلکرده در ژاپن به خوبی جذب بازار کار نشده و شمار زیادی از آنان پس از تشکیل خانواده به سر کار قبلی خود بازنمی گردند.

آساق 1450**1392
کد N226208