حزب سوسیالیست اسپانیا خواهان جلوگیری از درگیری ها در اوکراین شد

اسپانیا,درگیری

مادرید- ایرنا- ˈالنا والنسیانوˈ معاون دبیر کل حزب سوسیالیست اسپانیا ضمن هشدار نسبت بهˈپیامدهای وخیم و غیرقابل پیش بینی ˈ درگیری بین دولت و جدایی خواهان اوکراین، از جامعه بین المللی خواست مانع خونریزی و درگیری ها در این کشور شود.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه، والنسیانو که نامزد انتخابات اروپایی از سوی حزب سوسیالیست اسپانیاست، امروز (سه شنبه) در بیانیه ای بر وظیفه جامعه بین المللی برای جلوگیری از درگیری مسلحانه و حمایت از ˈحاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین ˈ تاکید کرد.

وی همچنین از اتحادیه اروپا خواست به طور متحد نسبت به وخامت وضعیت اوکراین اقدام کند زیرا این شرایط می تواند پیامدهای ملی و بین المللی ناگواری برای این اتحادیه داشته باشد.

والنسیانو تصریح کرد: وضعیت اوکراین به دلیل منافع سیاسی، اقتصادی، انرژی و ژئواستراتژیکی بسیار پیچیده است اما هیچ چیزی بیشتر از حفظ صلح و ثبات کشور به نفع مردم نیست.

اروپام **1234**1485** 1337
کد N226182