اسماعيل هنيه:

ربودن نظاميان صهيونيست يكي از راهكارهاي مقاومت است

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزير دولت منتخب فلسطين امروز تاكيد كرد كه ربودن نظاميان صهيونيست در راستاي آزادي اسراي فلسطيني يكي از راهكارهاي مقاومت است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از النشره‌‌‌‍ اسماعيل هنيه نخست وزير دولت منتخب فلسطين امروز در واكنش به آزاد نكردن چهارمين گروه از اسراي قديمي فلسطين از سوي رژيم صهيونيستي تاكيد كرد كه گروه هاي مقاومت فلسطين نظاميان صهيونيست را خواهند ربود.

وي با بيان اين مطلب افزود: نظاميان اسرائيلي با هدف قرارداد تبادل اسرا با رژيم صهيونيستي و آزادي اسراي فلسطيني ربوده خواهند شد.

هنيه وعده داد كه براي آزادي اسراي فلسطيني تلاش خواهد كرد و ربودن نظاميان صهيونيست و جايگزين كردن آنها با اسراي فلسطيني يكي از راهكارهاي مقاومت است.

خاطرنشان مي شود قرار بود اخيرا چهارمين گروه از اسراي قديمي فلسطين توسط رژيم صهيونيستي آزاد شوند اما اين رژيم در راستاي سياست هاي تجاوزكارانه خود آزادي اين اسرا را به تمديد مهلت مذاكرات سازش با تشكيلات خوگردان فلسطين مشروط كرد.

مهلت مذاكرات سازش 9 ماه است و آخر آوريل به پايان خواهد رسيد اما رژيم صهيونيستي خواهان تمديد آن است.