تاج‌زاده 20 اردیبهشت محاکمه می‌شود

سیاست داخلی

مصطفی تاج‌زاده در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس محکوم شد.


                           

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات 20 اردیبهشت در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود.
امیر حسین آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد‌ وضعیت پرونده جدید سید مصطفی تاج‌زاده که سال گذشته برای وی و در حین سپری کردن دوران محکومیت در زندان تشکیل شده است،‌ گفت:‌ هنوز به طور کامل موفق به مطالعه این پرونده نشده‌ام و امیدوارم به زودی و با موافقت قاضی رسیدگی کننده ضمن ملاقات با موکلم از محتویات پرونده آگاه و خود را برای دفاع از آقای تاج‌زاده آماده کنم.
وکیل معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه پرونده موکلش به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شده است،‌در مورد تاریخ جلسه رسیدگی به این پرونده گفت:‌طبق اخطاریه‌ای که ارسال شده است،‌این پرونده در تاریخ 20 اردیبهشت ماه رسیدگی خواهد شد.
امیرآبادی در مورد اتهام تاج‌زاده نیز گفت: هنوز از اتهام موکلم به طور دقیق اطلاعی ندارم و در برگه اخطاریه نیز اتهام موکلم مشخص نیست.
وی در مورد وضعیت سلامت تاج‌زاده نیز اظهار کرد: اطلاع دقیقی از وضعیت جسمانی ایشان ندارم اما در مکاتباتی که به مسئولان دادستانی و زندان داشته ایم آنها اعلام کرده اند که وضعیت موکلم مناسب بوده و در صورت نیاز به معاینه این کار توسط پزشکان بهداری زندان صورت می‌گیرد.
به گزارش ایلنا مصطفی تاج‌زاده در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس محکوم شد که به گفته وکیل وی با توجه به قانون مجازات مصوب سال 1392 یکسال از میزان محکومیت تاج‌زاده بایستی کاسته شود و به زودی دوران محکومیت وی به پایان برسد.                       
کد N226021