توضیحات لاریجانی در مورد سوال برخی نمایندگان:

شورای عالی امنیت ملی مسئله كرسنت را بررسی می‌كند

مجلس,لاریجانی,كرسنت

نزدیک به 8 ماه است که سئوال من درباره بحث کرسنت در هیأت رئیسه مانده است و گفته‌اند که آقای رئیس دستور داده است تا این سئوال مطرح نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی علت تأخیر در مطرح شدن سؤال درباره کرسنت را ورود شورای امنیت ملی به این مسأله عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه هیأت رئیسه تنها اخطارکنندگان را به عنوان ناطقان قرائت می‌کند، گفت: این بدعتی است که برای اولین بار توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و تاکنون چنین کاری سابقه نداشته است.

وی در ادامه افزود: براساس ماده 209 آئین نامه وزرا در صورت طرح سئوال توسط هرکدام از نمایندگان، وزرا باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنند و به سئوالات پاسخ بدهند و این مهلت تنها 10 روز است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: نزدیک به 8 ماه است که سئوال من درباره بحث کرسنت در هیأت رئیسه مانده است و گفته‌اند که آقای رئیس دستور داده است تا این سئوال مطرح نشود.

نادران گفت: من هم منافع ملی را به اندازه بقیه دوستان متوجه می‌شوم و دلسوز منافع ملی هستم.

وی همچنین ادامه داد: درباره مرتبط نبودن بحث موضوع سئوال با اختیارات وزیر، تمام وزرا نسبت به موضوعی که در هیأت دولت مطرح می‌شود مسئول هستند و باید جواب دهند.

لاریجانی در پاسخ به اخطار نادران گفت: درباره به تعویق افتادن بحث سئوال بخاطر اینکه شورای عالی امنیت ملی وارد این موضوع شده بود امکان ورود مجلس به این مسئله وجود نداشت و من این مسئله را طی جلسه‌ای به دوستان گفتم.

علت تأخیر در مطرح شدن سؤال درباره کرسنت ورود شورای عالی امنیت ملی به این مسأله بود

نادران با اشاره به اینکه هیأت رئیسه تنها اخطارکنندگان را به عنوان ناطقان قرائت می‌کند، گفت: این بدعتی است که برای اولین بار توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و تاکنون چنین کاری سابقه نداشته است.

وی در ادامه افزود: براساس ماده 209 آئین نامه وزرا در صورت طرح سئوال توسط هرکدام از نمایندگان، وزرا باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنند و به سئوالات پاسخ بدهند و این مهلت تنها 10 روز است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: نزدیک به 8 ماه است که سئوال من درباره بحث کرسنت در هیأت رئیسه مانده است و گفته‌اند که آقای رئیس دستور داده است تا این سئوال مطرح نشود.

نادران گفت: من هم منافع ملی را به اندازه بقیه دوستان متوجه می‌شوم و دلسوز منافع ملی هستم.

وی همچنین ادامه داد: درباره مرتبط نبودن بحث موضوع سئوال با اختیارات وزیر، تمام وزرا نسبت به موضوعی که در هیأت دولت مطرح می‌شود مسئول هستند و باید جواب دهند.

لاریجانی در پاسخ به اخطار نادران گفت: درباره به تعویق افتادن بحث سئوال بخاطر اینکه شورای عالی امنیت ملی وارد این موضوع شده بود، امکان ورود مجلس به این مسئله وجود نداشت و من این مسئله را طی جلسه‌ای به دوستان گفتم.

کد N225822