وزیر دفاع آذربایجان در پاسخ به مهر:

به هیچ قدرتی اجازه حمله به ایران از خاک آذربایجان را نمی دهیم

نیروهای مسلح

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت: اجازه استفاده از خاک آذربایجان را برای حمله به کشورهای همسایه را به هیچ قدرتی نمی دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری  آذربایجان پیش از ظهر امروز در نشست خبری مشترکی با سردار دهقان وزیر دفاع کشورمان شرکت کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی دشمنان روابط ایران با آذربایجان از کشور آذربایجان به عنوان پایگاه احتمالی اسرائیل برای حمله به ایران یاد می کنند. جمهوری آذربایجان چه پاسخی به این ادعاها دارد گفت: هیچ زمان از زمین ها و خاک آذربایجان به سمت همسایگان این کشور تهدیدی صورت نمی گیرد. این سیاست رسمی جمهوری آذربایجان است.

وی افزود: ما همواره این سیاست رسمی در سطح نهادهای بین المللی و منطقه ای خاطرنشان کرده ایم.

ذاکر حسن اف خاطرنشان کرد: در قانون اساسی آذربایجان آمده که هیچ وقت این کشور میزبان پایگاه های نظامی کشور ثالثی نخواهد بود و اجازه استفاده از خاک آذربایجان را برای حمله به کشورهای همسایه به هیچ قدرتی نمی دهیم.