جریان انتقال گاز ازبکستان به قرقیزستان قطع شد

گاز

دوشنبه ـ ایرنا - ازبکستان جریان انتقال گاز طبیعی به مناطق جنوب قرقیزستان را به دلیل پایان یافتن قرارداد گازی بین دو کشور قطع کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از واحد مطبوعاتی بخش گاز استان اوش قرقیزستان ، با توجه به اینکه شرکت ˈقرقیزگازˈ به ˈگازپرومˈ روسیه فروخته شده است قرار است شرکت ˈازبک ترانس گازˈ برای انتقال گاز خود به قلمرو قرقیزستان با شرکت ˈگازپرومˈ روسیه قرارداد امضا کند.

به گفته ˈاورلبیک ناسکایفˈ معاون رییس شرکت گاز قرقیزستان، کشورش در یک سال به 400 میلیون مترمکعب گاز نیاز دارد.

وی افزود: اکنون مدیریت قرقیزگاز و گاز پروم روسیه درحال بررسی و حل این مشکل هستند.

روز 16 فروردین ماه جاری قرارداد فروش کامل شرکت قرقیزگاز به گاز پروم روسیه امضا شد و این شرکت انرژی روسیه نیز متعهد شده است که برای بازسازی و نوسازی زیرساخت های گاز در این کشور، 20 میلیارد روبل روسی سرمایه گذاری کند.

ازبکستان به عنوان تنها تامین کننده انرژی تاجیکستان از دو سال پیش نیز به دلیل بروز اختلاف و تنش بین دو طرف ؛ جریان گاز را بر روی این کشور قطع کرده است.

ازبکستان که خواستار تمرکز صادرات گاز خود بر بازارهای جدید در چین است، ارسال گاز طبیعی به روسیه را نیز قطع کرده بود.

تاجیکستان و قرقیزستان که از فقیرترین کشورهای جمهوری های شوروی پیشین در آسیای میانه به شمار می روند منابع تامین انرژی اندکی دارند و قطع گاز ازبکستان ؛ این کشورها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان سه کشور همسایه در آسیای مرکزی به ترتیب 30 میلیون ، هشت میلیون و پنج میلیون نفر جمعیت دارند.

آساق**ه.ص**1663**1392
کد N225651