روحانی : سیستان و بلوچستان پاره تن ایران است

سیستان و بلوچستان

زاهدان- ایرنا - رییس جمهوری با بیان اینکه سیستان و بلوچستان سرزمین ظرفیت های بزرگ معدنی، تجاری، کشاورزی، آبزیان و ترانزیتی است، گفت: سیستان و بلوچستان پاره تن ایران است.

کد N225134