دیدار سفرای جدید قرقیزستان و برونئی با ظریف

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدارها بر گسترش مناسبات فیمابین با کشورهای برونئی و قرقیزستان تاکید و بر افزایش سطح همکارها در زمینه های مختلف تاکید کرد.

«آسان بیک عثمان علی‌اف» و «حاجی ملوک بن حاجی جومات» سفرای جدید قرقیزستان و برونئی در جمهوری اسلامی ایران در دیدارهای جداگانه با محمد جواد ظریف رونوشت استوار نامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کردند.

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدارها بر گسترش مناسبات فیمابین با کشورهای برونئی و قرقیزستان تاکید و بر افزایش سطح همکارها در زمینه های مختلف تاکید کرد.

کد N224838