ظریف:

علت بحران سوریه بیش از فرقه‌گرایی، نقش‌آفرینی افراطی‌هاست

سیاست خارجی

هر دو کشور بایستی به سمت تعامل و دیالوگ سازنده با یکدیگر حرکت نمایند، بویژه اینکه ما در منطقه ای هستیم که افراطی گری در آن در حال گسترش است.

«راجا نور شیروان زین العابدین » سفیر جدید مالزی در جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تقدیم وی نمود.

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان بر لزوم ارتقاء مناسبات دو کشور تاکید کرد و خاطرنشان کرد: هر دو کشور بایستی به سمت تعامل و دیالوگ سازنده با یکدیگر حرکت نمایند، بویژه اینکه ما در منطقه ای هستیم که افراطی گری در آن در حال گسترش است.

ظریف با اشاره به اینکه متاسفانه افراطی گری و تروریسم در منطقه به عنوان فرقه گرائی تلقی می شود، تصریح کرد: از نمونه های آن بحران در سوریه است که بیش از آنکه فرقه‌گرایی باشد نقش‌آفرینی افراطی‌ها است.

کد N224772