طیب نیا: قرار نیست اقتصاد ایران مجزا از اقتصاد جهانی ارائه شود

طیب نیا,گزارش

تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی با برشمردن شاخصه های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی حرکتی درونزا و در عین حال برونزا است و قرار نیست اقتصاد ایران مجزا از اقتصاد جهانی و به شکلی بسته ارائه شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «علی طیب نیا» در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با ارائه گزارشی از اقتصاد مقاومتی و راه های تحقق سیاست های ابلاغی آن اظهارداشت: سال 92 سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بود که مردم در خلق حماسه سیاسی بسیار موفق بودند.

وی با یادآوری ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: با ابلاغ این سیاست ها زمینه های لازم برای خلق حماسه اقتصادی در سال 93 فراهم شد.

وی با برشمردن ویژگی های اقتصاد مقاومتی و راه های تحقق آن گفت: این سیاست ها مبتنی بر یک درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش های موجود در اقتصاد ایران و راه حل های مناسب برای رفع چالش ها تنظیم شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در یک مسیر درست اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و سلامت ملت ایران پیش می رود.

طیب نیا افزود: در چنین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی نرخی است که در دوره رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله از کم ترین نوسانات برخوردار است و به صورت پیوسته موجب رفاه مردم و رشد تولید می شود.

وی درونزا بودن اقتصاد مقاومتی را از ویژگی های آن ذکر کرد و توضیح داد: براین اساس رشد اقتصادی مبتنی بر توان تولید و پتانسیل های داخلی است و در عین حال این اقتصاد برونزا است.

وی گفت: قرار نیست اقتصاد ایران مجزا از اقتصاد جهانی و به شکلی بسته ارائه شود بلکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که از همه ظرفیت های اقتصاد جهانی اعم از منابع مالی خارجی و دانش فنی و تکنولوژی خارجی استفاده می کند تا بنیان های تولید داخلی را محکم کند.

خبر در حال تکمیل است.

سیام(3)**2025**2021**9132
کد N224560