درخواست از صداوسیما: به نمایندگان مخالف مذاکرات هسته ای وقت صحبت بدهید تا دست شان رو شود

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

خوانندگان روزنامه با تماس‌های تلفنی از رئیس سازمان صدا و سیما خواستند پیشنهاد عده‌ای از نمایندگان مجلس که معتقدند فرصتی به مخالفان توافق نامه ژنو داده شود تا نظر خود را از طریق رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم برسانند را بپذیرد.

این تماس گیرندگان به روزنامه جمهوری اسلامی گفتند اگر نویسندگان نامه به رئیس صدا و سیما سخنان منطقی داشته باشند نباید مردم از آن سخنان محروم شوند و اگر هدف آنها اینست که مخالف خوانی کنند، با اختصاص دادن فرصت به آنان دستشان رو می‌شود. ضمناً سازمان صدا و سیما هم با نپذیرفتن پیشنهاد مخالفان توافق نامه ژنو شاید می‌خواهد مسیر یکطرفه‌ای که در سال‌های اخیر طی کرده و حاضر نیست افرادی که مورد هجمه قرار می‌گیرند فرصت دفاع بدهد را ادامه دهد و بر کوتاهی‌های خود در انجام رسالت "رسانه ملی" که باید از یکطرفه عمل کردن بپرهیزد سرپوش بگذارد.

 

1717

کد N224450