روزنامه های گاردین و واشنگتن پست برنده جایزه پولیتزر شدند

گاردین,پست

تهران - ایرنا - روزنامه های گاردین وواشنگتن پست روز گذشته به دلیل پوشش برنامه های شنود محرمانه امریکا که توسط ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی فاش شده بود برنده جایزه معتبر پولیتزر شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک ، این دو روزنامه انگلیسی و امریکایی در جایزه بخش روزنامه نگاری خدمات همگانی که توسط کمیته پولیتزر در دانشگاه کلمبیا اهدا می شود با یکدیگر سهیم شدند.

این کمیته گفت : واحد روزنامه انگلیسی در امریکا به پاس کمک به برانگیختن یک مناظره در باره رابطه دولت و عموم مردم بر سر مسائل امنیتی و حریم خصوصی از طریق گزارشهای تهاجمی اش ، به این افتخار نایل شده است .

کمیته مزبور تشخیص داد که واشنگتن پست با گزارشهای ˈ موثق و بخردانه اش به عموم مردم کمک کرد دریابند که چگونه افشاگری های ( آژانس امنیت ملی ) با چارچوب وسیع تری از امنیت ملی تطابق می یابد .ˈ

این جایزه مشترک نصیب دو روزنامه ای شد که با انتشار سریع اخبار مربوط به برنامه های شنود آژانس امنیت ملی بدون آنکه به طور مشخص به روزنامه نگاران درگیر در این گزارشها استناد کنند ، حیثیت و اعتبار کسب کردند.

این گزارشگران که نقش های کلیدی در این ماجرا داشتند عبارت بودند از ˈ گلن گرینوالد ˈ که از آن زمان از گاردین جدا شده و ˈ اون مک اسکیل ˈ نیز همکار وی بوده است . بارتون گلمن نیز که پیش از این برنده دو جایزه پولیتزر شده نویسنده اکثر گزارشهای واشنگتن پست بود.

مترجمام 1403/536
کد N224435