گزارش خبرنگار اعزامی مهر/

ظریف: همسایگان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارند/ظرفیت همکاری ایران و امارات بسیار فراتر از میزان فعلی است