محکومیت 11 شیعه در بحرین به پنج سال زندان

زندان,شیعه

تهران - ایرنا - دادگاهی در بحرین روز دوشنبه 11 تن از شیعیان این کشور را در ارتباط با اعتراضات ضد دولتی سال گذشته به پنج سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، یک مقام آگاه قضایی با اعلام این خبر افزود که این 11 نفر به مشارکت در تظاهرات غیرقانونی در روستای ˈالمعامیرˈ در جنوب منامه در ژوئن سال گذشته (خرداد 92) متهم هستند.

براساس این گزارش،تاکنون دهها تن از شیعیان بحرین در ارتباط با حوادث مرتبط با تظاهرات ضد دولتی در بحرین که از اواسط فوریه 2011 آغاز شده،محاکمه شده اند.این تظاهرکنندگان خواستار اصلاحاتی در نظام سیاسی بحرین هستند.

سه سال پس از آغاز این اعتراضات کشور بحرین که میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا در خلیج فارس است ، هنوز ناآرام است و تظاهرکنندگان بطور مکرر با نیروهای امنیتی در روستاهای شیعه نشین خارج از منامه درگیر می شوند.

مترجمام**1078**1547
کد N224276