دادگاه مصر "انصار بیت المقدس" را گروه تروریستی معرفی کرد

آفریقا و خاورمیانه

دادگاه مصر امروز گروه افراطی انصار بیت المقدس را یک گروه تروریستی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دادگاه مصر گروه "انصار بیت المقدس" را یک گروه تروریستی معرفی کرد.

پیش از این آمریکا نیز گروه انصار بیت المقدس را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار داده بود.

علاوه بر انصار بیت المقدس، گروه اخوان المسلمین نیز از سوی دولت مصر یک گروه تروریستی معرفی شده بود.