عباسی در دانشگاه امیر کبیر:

عملکرد هسته ای ایران انحصار به شخص یا جریان فکری خاصی ندارد

احزاب و تشکلها

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: عملکرد هسته ای ایران انحصار به شخص یا جریان فکری خاصی ندارد و مربوط به همه ملت قهرمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی رئیس سابق انرژی اتمی بعد از ظهر امروز در جشن هسته ای دانشگاه امیر کبیر با اشاره به اینکه عملکرد هسته ایران انحصار به شخص یا جریان فکری خاصی ندارد گفت: همه این دستاوردها مربوط به ملت قهرمانی است که انقلاب را به پیروزی رساند از کشور در برابر بیگانگان حمایت کرد و با شرکت در انتخاباتهای متعدد تثبیت سیاسی برای کشور به ارمغان آورد.

وی افزود: کسی که در برنامه هسته ای کشور تاثیر بسیاری داشت آقای هاشمی بود، برنامه هسته ای کشورمان به قبل از انقلاب بر می گردد و در دوره ای که هاشمی رئیس جمهور اسبق در کشور فعالیت می کرد برنامه جدید هسته ای شکل گرفت، ارتباطات جدید خارجی ایجاد شد و برنامه ریزی برای تحصیلات عالی در این زمینه در دهه 60 صورت گرفت.

عباسی ادامه داد: اساتیدی که امروز در دانشگاهها از آنها استفاده می کنیم محصول برنامه ریزی های دهه 60 هستند.

وی افزود: در دولت بعدی در سال 76وقتی عزم ملی ملت در انتخابات نشان داده شد و آقای خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شد ثبات سیاسی بیشتری در آن دوران به وجود آمد و استفاده از مهندس آقازاده در سازمان انرژی اتمی تحول چشمگیری در این صنعت به وجود آورد.

وی ادامه داد: با عزم ملی و همت اساتید و لشگر پرشور دانشجویان رشد بسیاری در صنعت هسته ای شکل گرفت.

عباسی گفت: حماسه ای که مردم در سال 84 آفریدند باعث شد نظام ما از گذشته تثبیت تر شده و عزیز دیگری به مدیران کشور اضافه شود، به عنوان کسی که مدتی در این کشور مسئولیت داشتم می گویم که همه مسئولین کشور قابل احترامند و در پیشرفت کشور به اندازه خود در حد بضاعت دولتها از نظر مالی و انسانی موثر بوده اند.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ادامه داد: اجازه دهیم تداخلهای سازنده ایجاد شود و همانطور که در مساله هسته ای همه ما فعالیت کردیم سلایق سیاسی مختلف دور هم جمع شده و به جای تخریب در سایر عرصه ها نیز همدیگر را کمک کنیم.

عباسی افزود: تمام مردم ایران و مدیران که در دولتهای قبل بودند هر کسی سهم خود را داشته آن هم بسته به شرایط جهانی، داخلی و اقتصادی کم یا زیاد بوده است.

وی افزود: اگر جامعه علمی را در جهت پشتیبانی از دستاوردهای علمی حمایت کنیم تک تک ما می توانیم در برابر تحریمها مقاومت داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: جامعه علمی باید شور و هیجان خود را به عرصه فناوری وارد کند.

وی گفت: در خرداد سال 90 در جلسه ای خدمت رهبری جمله ای نوشتم و گفتم برای اینکه صنعت هسته ای ما پیشرفت کند به همه سلایق و عقاید نیاز داریم که رهبری دست روی آن جمله گذاشتند و گفتند قبول دارم این یعنی رهبری تایید کردند که ما همه با هم هستیم و اگر مشکلی داریم باید با هم آن را حل کنیم.

عباسی خطاب به دانشجویانی که فریاد "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، سرداده بودند گفت: اگر درست حرکت کنیم در آینده جدید اصلا زندانی سیاسی وجود نخواهد داشت که بخواهیم آزاد کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر جامعه علمی ما در جهتی که شان اوست حرکت کند در آینده نزدیک فردی به عنوان زندانی سیاسی نخواهیم داشت.