چراغ سبز دولت اوکراین برای برگزاری همه پرسی

واحد مرکزی خبر نوشت:

الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین روز دوشنبه در سخنرانی در پارلمان این کشور احتمال برگزاری همه پرسی ملی درباره وضعیت این کشور را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که برای تاریخ 25 مه پیش بینی شده است ، مطرح کرد.
تورچینوف در نشست رهبران گروههای سیاسی اوکراین گفت : « چندی است که بسیار از همه پرسی ملی گفته می شود ، ما مخالف برگزاری این همه پرسی در سراسر اوکراین نیستیم. این همه پرسی که اگر پارلمان در مورد آن تصمیم بگیرد ، می تواند همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.»
وی افزود : « بیشتر مردم اوکراین موافق یک اوکراین تفکیک ناپذیر ، مستقل ، دموکراتیک و متحد هستند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کیف ، این در حالی است که جدایی طلبان در شرق این کشور ، از جمله برخی گروههای مسلحی که به ساختمان های دولتی حمله کردند ، به نوبه خود خواستار برگزاری همه پرسی در مورد الحاق این مناطق به روسیه یا فدرالی شدن این کشور شده اند.
روسیه که خواستار « فدرالی شدن اوکراین » است ، این اقدام را تنها راه تضمین « منافع مشروع » مناطق روس زبان شرق و جنوب می داند.
تورچینوف مشخص نکرده است دقیقا کدام طرح ممکن است به همه پرسی گذاشته شود. مقامات کیف که طرفدار غربی ها هستند و اواخر فوریه پس از سرنگونی رژیم حامی روسیه به قدرت رسید و مسکو آن را به رسمیت نمی شناسد ، تا کنون هر گونه ایده « فدرالی شدن » اوکراین را رد می کردند.
آنها که این ایده را آغازگر فروپاشی آینده کشور می دانند ، وعده داده اند اصلاحات قانون اساسی را که شامل « تمرکز زدایی » قدرت به نفع مناطق می شود ، ارائه کنند. در این طرح به ویژه انتخاب دولت های محلی از سوی مردم که در حال حاضر از سوی قدرت مرکزی تعیین می شوند ، پیش بینی شده است.

26149

کد N223928