رهبر حزب کارگر ترکیه: اسد و مردم سوریه پیروز شده اند

دوغو پرینچک,ترکیه

آنکارا- ایرنا - ˈدوغو پرینچکˈ رهبر حزب کارگر ترکیه گفت :ˈ بشار اسدˈ رییس جمهوری و مردم سوریه در جنگ علیه این کشور پیروز شده اند.

به گزارش ایرنا، وی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی سوریه با تاکید بر اینکه ترکیه با سوریه در نبرد نیست، بلکه ˈ رجب طیب اردوغانˈ با سوریه جنگ دارد، گفت: اردوغان نمایانگر مردم ترکیه نیست.

وی گفت: طرح های آمریکا و اردوغان در سوریه با شکست روبه رو شده است و طرح توطئه آمیز علیه سوریه که مبتنی بر صدور تروریسم به این کشور بود ، شکست خورده است.

رهبر حزب کارگر ترکیه گفت: اردوغان که زمینه حضور تروریست ها از این کشور به سوریه را فراهم کرده بود اکنون خود با خطر ورود تروریست ها به ترکیه روبه رو است.

پرینچک با تاکید بر اینکه سوریه در خط مقدم جبهه جنگی که ترکیه را نیز رهایی خواهد بخشید ، قرار دارد، افزود : مردم سوریه به نام ما نیز در جنگ هستند .

وی در مورد ساقط کردن هواپیمای نظامی سوریه توسط جنگنده های ترکیه در هفته های گذشته گفت : این یک توطئه ترتیب داده شده توسط آمریکا بود . ترکیه سودی در ساقط کردن جنگنده سوریه نمی توانست داشته باشد . این مساله برای رودر رو قرار دادن ترکیه و سوریه طراحی شده بود چرا که اگر ترکیه با سوریه ، عراق و برخی دیگر از کشورهای منطقه حامی سوریه رودر رو قرار گیرد طرح های آمریکا اجرایی شده است.

پرینچک با یادآوری سخنان نخست وزیر ترکیه پس از شروع ناآرامی ها در سوریه مبنی بر اینکه به دمشق خواهیم رفت و در مسجد اموی این شهر نماز اقامه خواهیم ، افزود : در جنگ سوریه پیروزی را مردم این کشور کسب کرده اند و حتی آمریکا و غرب نیز به این مساله اذعان دارند .

خاورم**2012** 230 **1010
کد N223602