صالحی از دبیر شورای عالی امنیت ملی عیادت کرد

سیاست خارجی

رییس سازمان انرژی اتمی از دبیر شورای عالی امنیت ملی عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی با حضور در  یکی از بیمارستان‌های تهران از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که اخیرا مورد عمل جراحی قرار گرفته است عیادت کرد.