در شرق اوکراین چه خبر است؟

نیروهای شبه نظامی مسلح حامی روسیه در شهر اسلویانسک اوکراین، ایست های بازرسی خود را مستقر کرده اند و کنترل عبور و مرور در این منطقه را به دست گرفته اند.

در شرق اوکراین چه خبر است؟نیروهای شبه نظامی مسلح حامی روسیه در شهر اسلویانسک اوکراین، ایست های بازرسی خود را مستقر کرده اند و کنترل عبور و مرور در این منطقه را به دست گرفته اند.

 

 

 

ظهور این افراد با لباسهای یک شکل که البته نشان هیچ کشور یا نهادی بر روی آن نیست برای دولت و مردم اوکراین یادآور اتفاق مشابهی در شبه جزیره کریمه است. اتفاقی که در نهایت به برگزاری همه پرسی استقلال و جدا شدن این منطقه خودمختار از خاک اوکراین انجامید.

این همه پرسی با حمایت آشکار دولت روسیه و نیروهای نظامی این کشور برگزار شد و از آن زمان به بعد شرق اوکراین ناآرام بوده است.

نیروهای حامی روسیه که خواهان جدایی از اوکراین هستند، در بسیاری از شهرهای شرق و جنوب شرقی این کشور ساختمانهای دولتی را به اشغال خود درآورده اند.

معترضان غیرمسلح ساختمان شهرداری ماکی ایوکا را که نزدیک دونتسک است اشغال کرده اند و شهردار خودخوانده ای را به عنوان «شهردار مردم» معرفی کرده اند. در چند شهر دیگر هم حامیان روسیه ساختمانهای شهرداری را به کنترل خود درآورده اند.

شمار زیادی از ساکنان شرق اوکراین به زبان روسی صحبت می کنند و این منطقه به دلیل نزدیکی به روسیه از سالها قبل به طور تاریخی به دولت مسکو تمایل داشته است. حامیان روسیه در این مناطق نگران هستند که روی کارآمدن دولت نزدیک به غرب، منجر به تبعیض علیه آنها شود.

منبع: یورونیوز

52261

کد N223067