سخنگوی سازمان انژری اتمی در ایلنا:| 159454

برنامه اقدام مشترک، قرارداد ترکمنچای نیست/ جابجایی‌ها در سازمان را سیاسی کرده‌اند

کد N222998