پسران دیکتاتور سابق لیبی محاکمه می شوند

آفریقا و خاورمیانه

دو پسر معمر قذافی و 30 نفر از مسئولان دوران حکومت وی بر لیبی امروز در دادگاهی در طرابلس حاضر می شوند تا به اتهامات آنها در خصوص فساد و ارتکاب جرایم جنگی رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، جهانیان امروز نظاره گر محاکمه ساعدی و سیف الاسلام قذافی پسران معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی خواهند بود که این امر به عنوان شاخصه ای برای سنجش میزان موفقیت لیبی در تحقق دموکراسی پس از بر اندازی حکومت 40 ساله دیکتاتوری محسوب می شود.

همچنین در این دادگاه اتهامات وارده بر 30 نفر از مسئولان حکومت قذافی درباره فساد و ارتکاب جرایم جنگی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دادگاه مذکور دقیقا یک روز پس استعفای "عبدالله الثنی" نخست وزیر موقت لیبی که هفته گذشته به این سمت منصوب شد تشکیل می شود. روز گذشته وی پس از یک سوء قصد به اعضای خانواده اش از سمت خود استعفا داد و این در حالی است که یک ماه از استعفای نخست وزیر پیشین لیبی نمی گذرد.

دولت نیجر در ابتدای ماه مارس سال جاری الساعدی را به لیبی تحویل داد و انتظار می رود که وی برای اولین بار برای شنیدن اتهامات خود در دادگاه حاضر شود .

این در حالی است که "عبدالقادر رضوان" دادستان کل لیبی در گفتگو با رویترز اعلام کرد که به اعتقاد وی الساعدی در دادگاه حاضر نخواهد شد چرا که بازجوییها از وی همچنان ادامه دارد.

طبق پیش بینیها سیف الاسلام نیز که از مدتها پیش نزد شبه نظامیان قدرتمند لیبی در "الزنتان" محبوس است به دلیل مسائل امنیتی از طریق ویدئو کنفرانس محاکمه خواهد شد.

شبه نظامیان لیبیایی به دلیل آنکه معتقدند دولت مرکزی توانایی فراهم کردن زمینه مساعد برای برگزاری محاکمه و تامین امنیت آن را ندارد، از تحویل دادن وی به دولت مرکزی سر باز می زنند.