کره شمالی به همسایه جنوبی هشدارداد/ سئول بهای تهمت ها را می پردازد

چین,کره

پکن - ایرنا - کره شمالی روز دوشنبه هشدار داد که کره جنوبی بهای تهمت هایی را که به همسایه خود می زند و تلاشی که برای زیر سوال بردن هویت آن کشور انجام می دهد، پرداخت خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، رسانه های کره شمالی معتقدند ˈسال هاست که مسوولان در کره جنوبی اتهاماتی را متوجه کره شمالی می کنند و فعالان آن کشور اوراق تبلیغاتی ضد کره شمالی را در سراسر مرز منتشر می کنندˈ.

خبرگزاری کره شمالی تصریح کرد ˈسئول نظام کره شمالی را زیر سوال می برد و در باره رهبران آن نیز همین گونه برخورد می کندˈ.

کمیته وحدت و صلح کره شمالی نیز در بیانیه ای از اینکه فعالان کره جنوبی در برگه های تبلیغاتی نظام و رهبران کره شمالی را زیر سوال می برند بشدت ابراز ناخرسندی کرده و این را توهین به هویت کشورشان دانسته اند.

کمیته وحدت کره شمالی در این بیانیه تاکید کرد: سئول برای این کار بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.

با این وصف در این بیانیه به اینکه مقصود از این بهای سنگین چیست اشاره نشده است.

کره شمالی در سال های اخیر بارها هشدار داده است علیه کسانی که چنین اوراقی را منتشر می کنند اقدام نظامی خواهد کرد.

مقامات سئول می گویند که از لحاظ قانونی نمی توانند مانع انتشار این اوراق نبلیغاتی شوند و یا فعالانی در این زمینه را دستگیر کنند.

کره شمالی مدتی پیش هم پارک گیون هیه نخستین زن رییس جمهور در کره جنوبی را که همسری ندارد یک ˈدختر ترشیدهˈ معرفی کرد. لقبی که بشدت مسوولان کره جنوبی را عصبانی کرد و از پیونگ یانگ خواستند از تمسخر رهبران خودداری کند.

کمیته وحدت کره در بیانیه خود همچنین تاکید کرد سه پهپادی که کره جنوبی مدعی است متعلق به کره شمالی است ارتباطی با این کشور ندارد.

کره جنوبی مدعی است سه پهپادی که در هفته های گذشته در داخل مرز این کشور پیدا شده پهپادهای جاسوسی کره شمالی است.

کره شمالی این را ˈداستان ساختگیˈ می داند و معتقد است ˈپهپادها تازه ترین سناریو برای تحت فشار گذاشتن پیونگ یانگ استˈ.

هشدارهای متعدد کره شمالی و پرتاب موشک های کوتاه برد و بالستیک این کشور نگرانی از انجام چهارمین آزمایش اتمی از سوی پیونگ یانگ را افزایش داده است.

چین و کره جنوبی خواستار آن شده اند که کره شمالی از چنین آزمایشی خودداری ورزد.

آساق ** 2100 **1611
کد N222685