اصابت 3 موشک به شهرک اللبوه در منطقه بقاع لبنان

اللبوه,موشک

بیروت – ایرنا – سه موشک صبح روز دوشنبه به شهرک اللبوه در منطقه بقاع در شرق لبنان اصابت کرد.

به گزارش ایرنا، منابع خبری اعلام کردند که این موشک ها از بلندی های شهرک عرسال و رشته کوه های الشرقیه لبنان شلیک شده اند.

خسارت هایی مادی به ساختمان « السنترال» در شهرک اللبوه وارد شده است.

این حمله موشکی در حالی صورت گرفته است که چندین روز از اجرای برنامه امنیتی جدید لبنان در منطقه بقاع سپری شده ونیروهای ارتش و امنیتی لبنان در این منطقه حضوری گسترده دارند.

خاورم ** 1324
کد N222471