در گفتگو با مهر مطرح شد؛

رئیس جمهور در خصوص دریافت یارانه با مردم شفاف صحبت کند/ دو حقوقه ها انصراف دهند

مجلس

عضو کمیسیون صنایع مجلس بهترین راهکار برای انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی را گفتگوی شفاف رئیس جمهور با مردم خواند.

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر شیوه هایی که دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه ناکارآمد خواند و گفت: دولت باید با مردم شفاف صحبت کند تا افرادی که دو حقوقه هستند و درآمد کافی دارند از دریافت یارانه انصراف بدهند.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شیوه توزیع یارانه میان مردم بسیار اشتباه است ایران نیز مانند کشورهای پیشرفته باید این سرمایه را صرف پیشرفت مناطق محروم، روستاها و مرزنشینان کند. نباید این سرمایه صرف بالانشینان شود.

وی تاکید کرد: شخص رئیس جمهور در این خصوص باید با مردم شفاف صحبت کند و برنامه های خود را برای استفاده از سرمایه ای که در نتیجه انصراف مردم است دریافت یارانه آزاد می شود اعلام کند که چه مشکلات و پروژه هایی با این سرمایه قابل حل است.

موید حسینی تاکید کرد: ما نمایندگان مردم مناطق محروم و مرزنشین هستیم و هیچگاه به مردم حوزه انتخابیه نمی گوییم که یارانه نگیرند.

موید حسینی صدر تاکید کرد: تنها 30 درصد مردم وضع مالی خوبی دارند که می توانند از دریافت یارانه انصراف دهند و انصراف این افراد حدود 12 هزار میلیارد تومان از سرمایه ملی آزاد می شود که می تواند بخشی از مشکلات را حل کند.

عضو کمیسیون صنایع تاکید کرد: دولت با این مقدار سرمایه نمی تواند همه مشکلات را حل کند باید کار اساسی انجام داد.

وی گفت: اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی کاری بود که امسال نمایندگان انجام دادند و علیرغم مخالفت برخی اعضای دولت، پول خوبی در جیب دولت گذاشتیم. دولت باید با این شیوه ها درآمد خود را افزایش دهد.