رئیس سازمان هواپیمایی: وزارت خارجه پیگیر پرواز مستقیم بین ایران و آمریکاست

خانه ملت نوشت:

رئیس سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه برقراری پرواز مستقیم ایران و آمریکا که از طریق وزارت خارجه در حال پیگیری است، گفت: پرواز مستقیم ایران و اتریش که در گذشته برقرار بود اما قطع شد که مجدد راه‌اندازی شد.
علیرضا جهانگیریان درباره آخرین وضعیت برقرار پرواز مستقیم با آمریکا گفت: در رابطه با کشور آمریکا طبق ضوابط بین اللمللی باید توافقنامه‌هایی بین دو کشور منعقد شود که از طریق وزارت خارجه در حال پیگیری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه به غیر از آمریکا با سایر کشورها از نظر پرواز مستقیم مشکل زیادی وجود ندارد، گفت: موضوع اصلی در پرواز مستقیم با کشورها این است که ناوگان مناسب و تعداد ناوگان هوایی کشور باید کافی باشد.

جهانگیری گفت: البته برخی از شرکت های خارجی مانند شرکت اتریشی، پرواز خود را بین ایران و اتریش مجدد راه‌اندازی کرده‌اند؛ که در گذشته این مسیر پروازی وجود داشت اما قطع شد که مجدد قبل از عید راه اندازی شد.

او ادامه داد: به محض اینکه ناوگان حمل و نقل مناسب در اختیار شرکت‌های داخلی قرار گیرد، اولویت ما ساماندهی مسیرهای داخلی است.


45231

 

کد N222072