با تلاش ارتش سوریه و حزب الله لبنان

30 گذرگاه مرگ در مرزهای سوریه و لبنان مسدود شد

حزب الله لبنان,گذرگاه مرگ

بیروت – ایرنا – روزنامه لبنانی « الاخبار» نوشت که حزب الله لبنان توانسته است 30 گذرگاه مرگ در مرزهای سوریه و لبنان را که تروریست های تکفیری از آنها برای وارد کردن خودروهای بمب گذاری شده به لبنان استفاده می کردند، مسدود کند.

به گزارش ایرنا، الاخبار روز دوشنبه با اشاره به نبردهای شدید ریف دمشق در دو جبهه القلمون و الغوطه الشرقیه افزود: نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بعداز سیطره بر رشته کوه های الشرقیه مشرف بر دشت رنکوس به یک پیشرفت مهم در موازات مرزهای لبنان دست یافتند.

این روزنامه لبنانی به نقل از فرماندهان نظامی حاضر در میدان نبرد که از این پیشرفت به عنوان یک « موفقیت بزرگ» یاد کرده اند، نوشت: این پیروزی بر فرجام نبرد القلمون بشکلی سریعتر از آنچه انتظار می رفت تاثیر می گذارد، بویژه اینکه گذرگاه های غیرقانونی در مرزهای سوریه و لبنان را مسدود می کند.

الاخباراضافه کرد: نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان حزب الله بر بلندی راس طالحون الهوی ، محیمه الطیور و کوه های الشرقیه مشرف بر دشت رنکوس کاملا مسلط شده اند و این رشته کوه ها 1850 متر از سطح دریا ارتفاع دارند و معنای آن این است که این نیروها بطور کامل بر دشت رنکوس و مرزهای لبنان اشراف دارند.

یک فرمانده میدانی به الاخبار گفت که این پیشرفت بر نبرد القلمون از طریق آزادی شهرک های الجبه ، الصرخه ، حوش عرب ، عسال الورد و تلفیتا تا شهرک تاریخی معلولا و ارتفاعات آن بطورکامل تاثیر دارد.

وی افزود : بعداز سیطره ارتش و حزب الله بر یبرود و رنکوس بویژه اینکه راه حمص به دمشق هم در سیطره کامل ارتش سوریه قرار دارد، حلقه محاصره عناصر مسلح مستقر در این شهرک ها هر لحظه تنگ تر می شود.

الاخبار خاطرنشان کرد: حزب الله و ارتش سوریه با سیطره بر ارتفاعات الشرقیه ، 8 گذرگاه بین سوریه و لبنان از جمله گذرگاه های الطفیل ، وادی الصهریج و الجوزه را مسدود کرده اند و با توجه به موفقیت های قبلی تاکنون توانسته اند30 گذرگاه مرگ را که تروریست های تکفیری از آنها برای وارد کردن خودروهای بمب گذاری شده به لبنان استفاده می کردند، مسدود کنند.

خاورم ** 1324
کد N222065