وزیر مسکن رژیم صهیونیستی:

آزادی ˈتروریست هاˈ در حکم قربانی کردن حاکمیت اسرائیل است

فلسطین

تهران - ایرنا - ˈیوری اریلˈ وزیر مسکن رژیم صهیونیستی از آزادیˈ تروریست های اسرائیلی عرب تبارˈ، به عنوان روند قربانی کردن حاکمیت و استقلال این رژیم یاد کرد.

پایگاه اطلاع رسانی صهیونیستی ˈعاروتض شوعˈ اعلام کرد، اریل در نشست فراکسیون ˈاتحادیه ملی تکوماˈحزب خانه یهود در بیت المقدس برای بررسی چشم انداز آزادی اسرائیلی های عرب تبار در راستای روند آتی آزادی ˈتروریست هاˈ گفت: توقع دارم ˈبنیامین نتانیاهوˈ تضمین دهد که در هرگونه توافقی، حاکمیت و استقلال اسرائیل قربانی نشود.

وزیر مسکن رژیم صهیونیستی افزود: ما نمی توانیم به خود اجازه دهیم که کوتاهی کنیم. باید این شیب لغزنده به سمت قربانی شدن حاکمیت و استقلال اسرائیل را متوقف کنیم.

رهبر حزب خانه یهود هفته پیش اعلام کرد که چنانچه اسرائیل در راستای توافقنامه اولیه برای ادامه مذاکرات با حکومت خودگردان فلسطین، با آزادی ˈتروریست های اسرائیلی – عربˈ موافقت کند، از دولت ائتلافی خارج خواهد شد.

به نوشته این پایگاه صهیونیستی، اسرائیل به منظور متقاعد کردن ˈمحمود عباسˈ رئیس حکومت خودگردان فلسطین به ازسرگیری مذاکرات، متعهد به آزادی بیش از یکصد ˈتروریستˈ شد که بسیاری از آنها مسوول مرگ اسرائیلی ها هستند و تاکنون بیش از 75 نفر آنها آزاد شدند و 26 نفر نیز قرار بود چند هفته پیش آزاد شوند که دولت در دقیقه نود از این کار صرفنظر کرد.

حکومت خودگردان فلسطین نیز در واکنش به این امر تهدید کرد که مذاکرات با اسرائیل را متوقف می کند و بر خلاف تعهد قبلی، اسناد موجود را به کمیته های سازمان ملل ارسال می کند .

مترجمام** 1088 ** 1552
کد N221889