حمله نیروهای امنیتی عربستان به تحصن کارگران

کارگراان,آسیایی

تهران - ایرنا - نیروهای امنیتی عربستان صبح روز یکشنبه اجتماع صدها تن از کارگران آسیایی که در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود در استان دوادمی واقع در غرب ریاض پایتخت تحصن کرده بودند، برهم زدند.

به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، شرکت کنندگان در این تحصن گفتند که مدت سه ماه است حقوق دریافت نکرده اند .

لازم به یادآوریست کارگران آسیایی چندماه پیش به همین دلیل در برابر دفتر کار استان داودمی تحصن کردند .

محمد مدهش مدیر منابع انسانی در شرکت محمد علی سویلم در گفتگو با روزنامه سعودی ˈسبقˈ درست بودن خواسته کارگران آسیایی را مورد تایید قرار داده و خاطرنشان کرد فردا دوشنبه حقوق یک ماه به آنها پرداخت خواهد شد و پس از گذشت دو هفته حقوق دو ماه باقیمانده را دریافت خواهند کرد .

خاورم ** 1487 **1856
کد N221666