از سوی هیات منصفه مطبوعات؛

مدیر عامل سایق ایرنا مجرم شناخته شد

سیاست داخلی

مدیرعامل سابق ایرنا با شکایت شرکت بهره‌برداری مترو به دلیل درج مطلبی تحت عنوان ساخت جکوزی اختصاصی با بودجه مترو و به دلیل درج محکومیت متهمان پرونده کهریزک در مرحله‌ای که افشای آن ممنوع بود با شکایت دادستانی تهران با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و البته هیات منصفه وی را مستحق تخفیف دانست.

هیات منصفه مطبوعات مدیرعامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) را مجرم و مستحق تخفیف دانست.

به گزارش ایلنا جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

مدیرعامل سابق ایرنا با شکایت شرکت بهره‌برداری مترو به دلیل درج مطلبی تحت عنوان ساخت جکوزی اختصاصی با بودجه مترو و به دلیل درج محکومیت متهمان پرونده کهریزک در مرحله‌ای که افشای آن ممنوع بود با شکایت دادستانی تهران با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و البته هیات منصفه وی را مستحق تخفیف دانست.

خبرنگار این رسانه در این پرونده مجرم شناخته نشد.

کد N221203