وزرا در راه بهارستان؛

طیب‌نیا درخصوص علت عدم پرداخت وام ازدواج، به مجلس پاسخ می‌دهد

مجلس

سوال ملی محمدحسن آصفری از وزیر امور اقتصاد و دارایی درخصوص علت عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها اعلام وصول شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس وصول طرح سئوال ملی نماینده اراک از وزیر اقتصاد در خصوص علت عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا منادی سفیدان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول سوال ملی محمدحسن آصفری از وزیر امور اقتصاد و دارایی درخصوص علت عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها را قرائت کرد.

کد N221012

خواندنی از سراسر وب