احتمال سلب تابعیت مصری از محمد البرادعی

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از بررسی لغو تابعیت محمد البرادعی توسط دستگاه قضایی مصر به اتهام اظهار نظر علیه مردم، دولت و ارتش این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دستگاه قضایی مصر امروز (یکشنبه) لغو تابعیت مصری "محمد البرادعی" معاون سابق رئیس جمهور مصر را بررسی خواهد کرد.

موضوع لغو تابعیت مصری البرادعی در پی اظهارات وی علیه مردم ، دولت و نیروهای مسلح این کشور مطرح شده است.

وی اخیرا در اظهاراتی مردم مصر را "نادان و دارای اختلال روانی" دانسته بود و اظهارات تندی را علیه مقامات سیاسی و نظامی مطرح کرده بود.

"سمیر صبری" یکی از وکلای مصری که دادخواستی را در دادگاه عالی قانون اساسی علیه محمد البرادعی تنظیم کرده،در این باره اظهار داشت: اظهارات البرادعی گمانه زنی ها و واکنشهای متعددی را در بر داشت و ابهامات زیادی را برانگیخت که همه آنها را می توان در این راستا که البرادعی دشمن مصر و مصریها است، تعبیر کرد.

وی افزود: البرادعی در گذشته نیز به جای اتخاذ مواضع محکم مواضع سست و ضعیفی اتخاذ می کرد. اظهارات البرادعی که مردم،دولت و ارتش مصر را با زشت ترین واژه ها مورد خطاب قرار داده است، این سوال را مطرح می کند که آیا وی به تابعیت مصری نیازی هم دارد؟