عبدالله:

پیروز شوم از کرزای انتقام نخواهم گرفت

آسیا اقیانوسیه

نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات هرگز به دنبال انتقام گیری از کرزای و برادرش نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که حامد کرزای 13 سال به کشور خدمت کرده و باید همچنان در عرصه سیاسی فعال باشد.

عبدالله که مدعی تقلب در انتخابات گذشته و دزدیده شدن آرا است، وعده آشتی با کرزای را داد و گفت: اگر پیروز انتخابات شوم هرگز در پی انتقام گیری از کرزای و تعقیب قضایی وی و برادرش که متهم به فساد هستند، نخواهم بود.

عبدالله که یکی از مبارزان سابق جنبش مقاومت در دهه 1980 علیه نیروهای شوروی بوده و از اواخر 2001 تا 2005 وزیر خارجه دولت کرزای بوده تغییر قانون اساسی و ایجاد فضای بیشتر برای احزاب سیاسی و گسترش قدرت پارلمان را یکی از روشها برای حل مسئله پشتونها معرفی کرد.