وزیر اقتصاد ترکیه نسبت به کاهش رتبه بندی اعتبار وامی این کشور واکنش نشان داد

اعتبار وامی

آنکارا - ایرنا - ˈنیهات زیبکچی ˈ وزیر اقتصاد ترکیه به گزارش کاهش چشم انداز اقتصادی این کشور از سوی موسسه بین المللی رتبه بندی اعتبار وامی کشورها ˈ مودیز ˈ واکنش نشان داد.

موسسه بین المللی رتبه بندی اعتبار وامی کشورها ˈ مودیزˈ روز جمعه گذشته وضعیت ˈراکدˈ درچشم انداز اقتصادی ترکیه را به ˈمنفیˈ تعدیل کرد.

وزیر اقتصاد ترکیه امروز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که ارزیابی های موسسه مودیز در خصوص تغییر رتبه اعتباری ترکیه از راکد به منفی، پایه و اساس محکم و قابل قبولی ندارد.

زیبکچی دراین اطلاعیه در پاسخ به انتقاد موسسه مودیز در خصوص وجود ابهامات سیاسی در ترکیه گفت: ثبات سیاسی پس از برگزاری انتخابات شهرداری ها در ترکیه به این اندازه مشاهده نشده بود.

حزب حاکم ترکیه در انتخابات شهرداری ها در دهم فروردین ماه در آمار غیر رسمی اعلام شده با بیش از 45 درصد آرا پیروز انتخابات شناخته شد.

زیبکچی ضمن اشاره به اینکه ترکیه با رشد چهار درصدی خود در سال 2013 پس از لتونی دومین کشور دارای بزرگترین اقتصاد در حال رشد اتحادیه اروپاست اعلام کرد، ترکیه در زمینه قروض دولتی از 2٥ کشور و در زمینه عملکرد بودجه نیز از 23 کشور اروپایی در وضعیت بهتری قرار دارد.

وی همچنین اعلام کرد که اقصاد ترکیه به رغم پیش بینی های موسسات درجه بندی مالی به رشد خود ادامه خواهد داد.

موسسه مودیز ( Moodyˈs ) درارزیابی خود از فرایند اقتصادی ترکیه که بازتاب گسترده ای دررسانه های جمعی این کشور داشت، ضمن تغییر چشم انداز اقتصادی ترکیه از راکد به منفی، رتبه اعتبار وامی ˈ baa3 ˈ ترکیه را تایید کرد.

این موسسه بین المللی رده بندی اعتبار وامی کشورها درآستانه انتخابات شهرداری ها درترکیه در30 مارس گذشته (10 فروردین ) نیز اعلام کرده بود، افزایش تنش سیاسی و نوسانات بازار در این کشور ، ضریب شکنندگی اقتصاد ترکیه را افزایش می دهد.

موسسه رتبه بندی ˈفیچˈ نیز درگزارشی درخصوص وضعیت شرکت های ترکیه اعلام کرد، این شرکت ها بیش از شرکت های سایر کشورهای درحال رشد در اروپا و خاورمیانه در معرض ریسک پذیری قرار دارند.

دراین گزارش با اشاره به اینکه درآمد اکثر شرکت های ترک از جنس پول ملی می باشد، آمده است : برای این شرکت ها دریافت وام های ارزی با بهره پائین ریسک جدی به شمار می رود.

خاورم ** 230 *1446
کد N220715