هشدار وزارت کشور تونس درباره حمله تروریستها به مردم

آفریقا و خاورمیانه

سخنگوی وزارت کشور تونس با اشاره به موفقیتهای اخیر نیروهای امنیتی این کشور در سرکوب فعالیتهای تروریستها درباره حمله گروههای تروریستی به مردم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک روزنامه اماراتی، "محمد علی العروی" سخنگوی وزارت کشور تونس درباره هدف قرار گرفتن مردم و غیر نظامیان در حملات تروریستی هشدار داد.

وی اظهار داشت پس از موفقیتهای نهادهای امنیتی در ناکام گذاشتن بسیاری از عملیاتهای تروریستی، تروریستها هم اکنون به مرحله ناامیدی و سرخوردگی رسیده اند و این خطر وجود دارد که به قصد انتقام غیر نظامیان و شهروندان تونس را مورد هدف قرار دهند.

العروی در ادامه تصریح کرد که 40 نفر از نیروهای امنیتی تا کنون در جریان درگیریها با عوامل تروریستی کشته شدند و بیش از 80 در صد مجروحان در نهادهای امنیتی و نظامی کسانی هستند که در جریان درگیریهای مذکور آسیب دیده اند.

این اظهارات در حالی از سوی سخنگوی وزارت کشور تونس مطرح شد که ارتش این کشور از تشدید درگیریها و اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در منطقه کوهستانی الشعانبی واقع در غرب تونس طی چند روز اخیر خبر داد.