در اعتراض به تونل بهشت آباد وگلاب ۲؛

نمایندگان چهار محال بختیاری در مقابل هیات رییسه تجمع کردند

مجلس,تونل بهشت آباد وگلاب 2,نمایندگان چهار محال بختیاری

در بنری که در دست نمایندگان بود آمده است: حفرتونل‌های بهشت آباد و گلاب دو مساوی ظلم به کشور، مسئولان از خواب غفلت بیدار شوید و استان ما را نا‌امن نکنید.

نمایندگان چهار محال بختیاری در اعتراض به حفر تونل بهشت آباد وگلاب ۲ برای انتقال آب به اصفهان در مقابل هیات رئیسه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان چهارمحال بختیاری با در دست داشتن پلاکارتهایی در زمان نطق سیدسعید زمانیان در مقابل هیات رئیسه تجمع کردند.

در بنری که در دست نمایندگان بود آمده است: حفرتونل‌های بهشت آباد و گلاب دو مساوی ظلم به کشور، مسئولان از خواب غفلت بیدار شوید و استان ما را نا‌امن نکنید.

گفتنی است؛روبانهای سیاهی در گوشه‌های بنر به نشانه سوگواری قرار گرفته شده بود.

کد N220313