امیدوار رضایی مطرح كرد‎؛

مجلس ششم رکورد دار ادوار مجلس در تصویب قوانین

مجلس

در دوره ششم مجلس شورای اسلامی 830طرح و لایحه به مجلس تقدیم شده است و مجلس چهارم با 604 طرح ولایحه کمترین طرح و لایحه را دریافت کرده است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی مجلس ششم را دارای بیشترین طرح و لایحه مصوب عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش خود از عملکرد قوانین مجلس از دوره اول تا دوره نهم اظهار کرد: در دوره اول 370 طرح و لایحه به تصویب مجلس رسید که این عدد در دوره دوم مجلس 316، دوره سوم 256، دوره چهارم 342، دوره پنجم 359 دوره ششم 396، دوره هفتم 333، دوره هشتم 349 و در مجلس نهم تاکنون 76 طرح و لایحه بوده است که از این حیث کارنامه مجلس ششم درخشانترین کارنامه را داشته است.

وی درخصوص تعداد طرحها ولوایح ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دوره ششم مجلس شورای اسلامی با 26 طرح و لایحه ارسالی به مجمع تشخیص بیشترین ارسال را داشته و دوره دوم نیز با 3 ارسال کمترین ارجاع طرح و لایحه را به مجمع تشخیص داشته است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همچنین در گزارش خود از لوایح مسترد شده از سوی دولت گفت: دوره نخست مجلس 110 لایحه را به دولت استرداد داده و دوره ششم پس از آن با 32 مورد بیشترین تعداد بازگشت لوایح به دولت را داشته است و از این حیث مجلس هشتم با 8 مورد کمترین تعداد استرداد لوایح به دولت را داشته است.

رضایی افزود: در دوره ششم مجلس شورای اسلامی 830طرح و لایحه به مجلس تقدیم شده است و مجلس چهارم با 604 طرح ولایحه کمترین طرح و لایحه را دریافت کرده است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اول با 625 جلسه بیشترین تعداد جلسات علنی را برگزار کرده است‏، اظهار کرد: مجلس پنجم با 387 جلسه علنی کمترین جلسات علنی هشت دوره مجلس شورای اسلامی را برگزار کرده است.

وی در ادامه گزارش خود از عملکرد قوانین 9 دوره مجلس اظهار کرد: در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بیشترین تعداد لایحه تقدیمی بررسی شده است و در مجلس دوم کمترین طرح و لایحه تقدیمی مورد بررسی قرار گرفته است و از لحاظ طرح ولایحه مصوب نیز مجلس ششم بیشترین قانون را تصویب کرده و مجلس سوم نیز کمترین تعداد قانون را تصویب کرده است.

کد N220105