رضایی مطرح کرد:

گزارش عملکرد معاونت قوانین مجلس در دوره نهم/تصویب 56 طرح و 42 لایحه دولتی در دولت نهم

مجلس

معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز به ارائه گزارش عملکرد این معاونت در دوره نهم پرداخت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش از عملکرد این معاونت در دوره نهم مجلس پرداخت.

وی با اشاره به اینکه از زمان تشکیل مجلس ملی در ایران تاکنون 9 هزار و 935 قانون در ایران تصویب شده است گفت: از این میان پنج هزار و 528 فقره مصوبه مجلس ملی و دو هزار و 825 فقره مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی در 9 دوره بوده است.

وی افزود: در دوره نهم تاکنون 444 طرح و 76 لایحه تقدیمی به مجلس مورد تصویب قرار گرفته است.

رضایی با اشاره به عملکرد امور تقنینی این معاونت گفت: در دوره نهم مجلس 197 جلسه علنی به مدت 805 ساعت برگزار شد که مجموع اعلام وصول ها 444 مورد، مجموع طرح های ارائه شده 305 مورد، مجموع طرح شورای عالی استان ها 15 مورد و مجموع لوایح دولتی 124 مورد بوده است.

وی ادامه داد: مصوبات صورت گرفته در مجموع 98 مورد بوده که 56 مورد آن طرح نمایندگان و 42 مورد لوایح دولتی بوده است.

رضایی با اشاره به مصوباتی که برای رفع ایراد به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان ارسال شده است گفت: این موارد در مجموع 19 مورد بوده که 13 مورد آن طرح و 6 مورد از لوایح دولتی بوده است، بر این اساس بیش از دو برابر لوایح دولتی به عنوان طرح نمایندگان برای رفع ایراد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

وی در مورد وضعیت رسیدگی عادی و یک فوریتی به طرح ها ادامه داد: در دوره نهم مجلس 352 طرح عادی 70 طرح یک فوریتی و 18 طرح دوفوریتی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون قوانین مجلس درباره تصویب لوایح بودجه 92 و 93 کل کشور گفت: در فرآیند رسیدگی به بودجه 92 و 93 کل کشور 26 جلسه در صحن علنی مجلس برگزار شد و علاوه بر آن در بودجه 92 کل کشور 458 ساعت در کمیسیون ها و در بودجه 93 کل کشور 236.5 ساعت در کمیسیون ها زمان صرف شد.

رضایی ادامه داد: در بودجه 92 کل کشور 4723 مورد پیشنهاد نمایندگان و در بودجه 93 کل کشور 5345 مورد پیشنهاد نمایندگان مطرح شد که تک به تک مورد بررسی قرار گرفت.

رضایی در خصوص پاسخ به استعلامات و نامه های حقوقی نمایندگان وزرا و دستگاه ها گفت: در مجموع 342 مورد به این معاونت عرضه شده که 120 مورد آن مربوط به نمایندگان، 150 مورد مربوط به دستگاه های اجرایی، 87 مورد اشخاص غیر حقوقی و 73 مورد اشخاص حقوقی بوده اند؛ 70 درصد نظرات تقنینی این معاونت نیز از سوی کمیسیون ها مورد تایید قرار گرفته است.

وی درباره تهیه و تدوین قوانین پیشنهادی افزود: 50 مورد پیشنهادی از سوی نمایندگان و 2150 مورد پاسخگویی تلفنی بوده است.

وی درباره مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس گفت: 805 ساعت میزان مذاکرات علنی مجلس بوده است، اصلاح ایرادات 2487 ساعت و امضای بیانه ها 52 مورد از سوی این معاونت انجام گرفته است.

رضایی ادامه داد: تشکیل شعب و کمیسیون های مجلس، بررسی اعتبارنامه ها و دریافت آن از وزارت کشور و در نهایت پشتیبانی از کمیسیون تا استقرار نمایندگان در کمیسیون های مورد علاقه شان از دیگر وظایف و عملکرد این معاونت بوده است.

رضایی در خصوص اخبار منتشر شده در سایت داخلی کمیسیون ها گفت: کل اخبار درج شده 12672 فقره بوده که از این میان اخبار هفتگی کمیسیون ها 6246 فقره و اخبار صحن 176 فقره بوده است.

رضایی با بیان اینکه 68 روز و 543 ساعت ماموریت کمیسیون ها بوده است گفت: در حال حاضر 205 طرح و لایحه در کمیسیون ها در حال بررسی است.

وی با اشاره به تنقیح قوانین درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: جلسات متعددی درباره اقتصاد مقاومتی برگزار کردیم که در مجموع 21 کلید واژه برای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از قوانینی که تاکنون تصویب شده استخراج کردیم.

رضایی افزود: از میان این کلیدواژه ها 1036 عنوان قانون را شامل می شود که 205 مورد کشاورزی، 142 مورد در حوزه صنعت و معدن و ... که همگی نیاز به قانون گذاری هستند در حقیقت ما ضوابط و اصول تنقیح و مراحل آن را به تصویب رسانده ایم.

معاون قوانین مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس نهم سیر طرح های فوریتی رو به افزایش است.

وی با اشاره به اینکه در اصلاح قوانین موارد متعددی وجود دارد که این برای مجلس یک هشدار است ادامه داد: 18 مورد اصلاح در 11 سال انجام شده به طور مثال 13 مورد اصلاح در قانون محاسبات انجام شده است.

رضایی با اشاره به اینکه شانس طرح ها نسبت لوایح برای تبدیل شدن به قانون نصف است گفت: بیش از 70 درصد لوایح در مجلس نهم طرح و به قانون تبدیل شده که این میزان در چهار دوره قبل 30 درصد بوده است.

به گزارش مهر پس از پایان گزارش معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد این معاونت در مجلس نهم محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم در این معاونت کار مهم تنقیح که از مجلس هشتم آغاز و در این دوره هم با اراده جدی دنبال خواهد شد به یک سامانه مطلوبی برسد.