پس از رفع ایرادات شورای نگهبان؛

لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و چین به مجمع تشخیص رفت

مجلس

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد مصوبه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین اعاده شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

نمایندگان مجلس در خصوص ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بر مصوبه قبلی خود در کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کردند و گزارش این کمیسیون از لایحه معاهده استرداد مجرمین به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.