بندر والپارسو شیلی در محاصره آتش

آتش سوزی,رویترز

تهران- ایرنا- بروز آتش سوزی در بندر والپارسو شیلی دست کم یکصد واحد مسکونی را تخریب و هزاران تن را وادار به ترک خانه هایشان کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از ˈوالپارسوˈ، در حالیکه آتش در شهر پیشروی می کند، نیروهای امداد برای درمان بیماران که با مشکل تنفسی روبرو بودند به بخش های مختلف شهر اعزام شدند. شهرهای ˈلا کروزˈ و ˈلا کاناسˈ در همسایگی بندر والپارسو با بیشترین خطر سرایت آتش روبرو هستند.

ˈگوئیلرمو لا مازاˈ مقام شهری در حوزه مدیریت بحران گفت: آب و هوا شرایط را پیچیده تر کرده است، بادی که از سمت اقیانوس می وزد به نفع ما نیست. اولویت ما تخلیه ساکنان شهر و بعد از آن کنترل شرایط و اطفای حریق است.

اروپام**9157** 1337
کد N220054