سخنان انتخاباتی راند پل درباره حزب جمهوریخواه آمریکا

آمریکا

نیویورک، ایرنا- سناتور راند پل از نامزدهای مطرح حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا در سخنانی در یک همایش در ایالت نیوهمشایر خواستار توجه حزب جمهوریخواه به طبقه متوسط آمریکا و محدود نشدن آن به ثروتمندان شد.

به گزارش ایرنا راند پل که روز شنبه در ˈهمایش آزادیˈ در نیوهمشایر آمریکا سخنرانی می کرد، گفت که محافظه کاران آمریکا باید تلاش کنند پیام خود را به گوش همه مردم این کشور برسانند.

این سناتور جمهوریخواه گفت که این حزب نباید محدود به ثروتمندان و وال استریت باشد؛ بلکه این حزب به طبقه متوسط آمریکا تعلق دارد.

ناظران سیاسی این همایش و سخنان راندپل را در راستای تلاش های زودهنگام برای تثبیت جایگاه نامزدهای رقیب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا ارزیابی می کنند.

اروپام 2251 **1908
کد N220014