بررسی گزارش معاونت قوانین در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت

مجلس

امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد این معاونت در دوره نهم را در جلسه علنی تشریح می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور 197 نماینده مجلس شورای اسلامی و به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

ارایه گزارش امیدوار رضایی معاونت قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره نهم اولین دستور کار جلسه علنی امروز است.

علاوه بر این گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و چین که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در مورد طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان در برخی شوراهای عالی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته را نیز در دستور کار دارند.

بررسی گزارش دیگر کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در مورد طرح استفساریه تبصره ماده 76 قانون آیین نامه داخلی نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه گزارش کمیسیون قضائی در مورد طرح دایمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را نیز در دستور کار دارند.