یک دستیار ارشد برلسکونی در لبنان بازداشت شد

اینتر پول,دستیار برلسکونی

بیروت – ایرنا – پلیس ( نیروی امنیت داخلی) لبنان یک شهروند ایتالیایی را که شبکه تلویزیونی (MTV) لبنان او را از دستیاران ارشد « سیلویا برلسکونی» نخست وزیر پیشین ایتالیا خواند، بازداشت کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، «مارسیلو دیل أوتری» (Mercello Deel utri )شهروند ایتالیایی از سوی پلیس بین الملل( انترپول)» تحت تعقیب بوده است.

این شهروند ایتالیایی که انترپول حکم بازداشت بین المللی او را با درجه « قرمز» صادر کرده است، بدستور دادستانی کل لبنان در یکی از هتل های شهر بیروت بازداشت شد.

مارسیو دیل اوتری به عضویت باندهای مافیایی و جنایتکار متهم است و اکنون در دادستانی کل لبنان تحقیقات از او ادامه دارد.

خاورم** 1324
کد N219506