وزیر کار لبنان:

ایران کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر کار لبنان با اشاره به تمایل حزب الکتائب برای حفظ روابط ثابت با کشورمان،ایران را کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سجعان قزی وزیر کار لبنان تاکید کرد: روابط حزب الکتائب روابطی ثابت با ایران دارد و خواهان حفظ روابط با ایران است زیرا ایران کشوری بزرگ در منطقه خاورمیانه است و نمی توان آن را نادیده گرفت.

وی  که در یک مصاحبه تلویزیونی سخن می گفت افزود: ایران تاثیر زیادی بر عرصه تحولات لبنان و سوریه و خاورمیانه دارد.

وزیر کار لبنان درباره روابط الکتائب با حزب الله نیز گفت: الکتائب و حزب الله روابط منظمی ندارند.ما با وزیران و نمایندگان آن در کابینه و پارلمان دیدار می کنیم و امین الجمیل با محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت گفتگو می کند اما هیچ نشستی میان نمایندگان حزب الکتائب و حزب الله برگزار نشده است اما مفهوم آن عدم تمایل ما برای برگزاری نشست با حزب الله نیست اما الکتائب خواستار گفتگوی جدی است.

وی درباره نامزدی سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی برای ریاست جمهوری لبنان نیز اعلام کرد: ما از نامزدی وی استقبال میکنیم همانطوراز نامزدی دیگران نیز استقبال می کنیم.