3 سرباز مالزیایی در جنوب لبنان زخمی شدند

یونیفل,مالزی

بیروت – ایرنا – 3 سرباز مالیزیایی عضو نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (یونیفل) مستقر در جنوب لبنان با واژگون شدن نفربر زرهی آنان در مسیر شهرک معرکه زخمی شدند.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، این 3 سرباز مالیزیایی برای درمان به یک بیمارستان صحرایی متعلق به یگان نیروهای مالزی عضو یونیفل منتقل شده اند.

شهرک معرکه در جنوب شهر صور واقع شده و اگر چه با مرزهای جنوب لبنان با فلسطین اشغالی فاصله زیادی دارد اما چندین پایگاه نیروهای یونیفل در آن مستقر است و در مسیر عبور کاروان های نیروهای بین المللی قرار دارد.

در این مسیر برای اولین بار نیست که چنین حادثه ای رخ داده است و در گذشته بارها خودروهای زرهی نیروهای بین المللی دچار سانحه شده و تعدادی از آنها کشته و یا زخمی شده اند.

خاورم ** 1324
کد N219189