عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم:باید ﺭاهکارهای اجرایی پیگیری شعار سال تدوین شود

سیاسی

امیر طاهرخانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم شورای اسلامی معتقد است سال 93 فرصتی برای پیگیری اجرایی اقتصاد مقاومتی و رویکردهای فرهنگی است.

مریم هدیه لو: وی در خصوص شعار سال 93 معتقد است در سال های اخیر بیشترین تمرکز بر روی اقتصاد بوده است وامسال برای اصلاح اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است که یک عزم ملی در میان آحاد مردم و توجه به مدیریت جهادی در میان مسئولین ایجاد شود که مقام معظم رهبری تمامی این ها را در کنار فرهنگ که قاعدتا بدون اقتصاد قوت کافی ندارد.این نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم معتقد است که شعار امسال نباید مانند شعارسال های گذشته در قالب همان شعار باقی بماند و جنبه عملی به خود نگیرد. باید برای موضوع که صرفا شعار نباشد راهکارهای اجرایی آن را تدوین کنیم و نه اینکه یک سالی هم برای راهکارهای اجرایی اش در جا بزنیم، لازمه آن این است که خیلی سریع در همان ماه اول سال راهکارهای اجرای موضوع تبیین شود تا بتوانیم نتیجه بگیریم.

  

آقای طاهر خانی با توجه به تجربه هایی که سال های گذشته از شعار سال و نام گذاری آن داشتیم و اجرایی شدن آن ها و یا موانعی که برای آن ها به وجود می آمد و در طول سال اتفاق افتاد، به نظر شما چه موانعی بر سر راه تحقق شعار امسال وجود دارد؟

معمولااول هر سال،به نام یک اسمی ازسوی مقام معظم رهبری نامگذاری می شود واگردقت کنیم در سال های اخیر بیشتر تاکیدها روی موضوع اقتصاد بوده است که امسال هم همین امر دوباره تحقق یافت. با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی طبیعی است که امسال هم به این شکل نام گذاری شود، به خصوص قسمت عزم ملی آن که بسیار با اهداف اقتصاد مقاومتی متناسب است.

در شعار امسال موضوع فرهنگ هم در کنار اقتصاد وجود دارد،پیام این شعار چیست؟

  جالب این است که امسال را سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده و یک پیامی در این موضوع وجود دارد که بدون فرهنگ اقتصاد به جایی نمی رسد و قاعدتا فرهنگ هم بدون اقتصاد نمی تواند قوت لازم را داشته باشد از طرفی این پیام حاوی این موضوع است که وقتی می خواهیم اقتصا کشور را درست کرده وسیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم، لازمه آن وجود یک عزم ملی است، به این معنی که یک فرد یا فقط دولت یا فقط بخش اقتصاد کشوریا فقط بخش فرهنگ کشور توانایی پیاده کردن سیاست های کلان اقتصادی را نخواهد داشت، بنابراین نیازمند این است که همه ارکان نظام و مردم روی این موضوع حساسیت لازم را داشته باشند و همکاری و کمک کنند.عزم ملی یعنی این که همه قدرت وظرفیت کشور به کمک اجرایی شدن این موضوع بیاید و شاهد این باشیم که کشور از بُعد اقتصادی روی پای خود بایستد، لذا این لازمه کار است و موانعی که به هر ترتیب وجود دارد این است که این شعارهم مثل شعارسال های گذشته در قالب همان شعار باقی بماند و جنبه عملی به خود نگیرد.

بسیاری از کارشناسان مهمترین مانع برای عدم تحقق نام سال را نگاه شعار گونه به آن می دانند، راهکار برای نگاه شعاری نداشتن به نام سال چیست؟

 باید برای موضوع که نام گذاری سال صرفا شعار نباشد، راهکارهای اجرایی آن را تدوین کنیم و نه اینکه یک سالی هم برای راهکارهای اجرایی اش درجا بزنیم. لازمه اش هم این است که بسیار سریع در همان ماه اول سال راهکارهای اجرای موضوع تبیین شود تا بتوانیم نتیجه بگیریم، یعنی باید اقتصاد و قدرت اقتصادی کشوردرهمین شش ماه اول خود را نشان دهد و اگر غیراز این باشد دچار روزمرگی خواهد شد و این موضوع نباید روزمره شود.در واقع آنچه مربوط به راهکارهای اجرای اهداف نام گذاری سال است، تنها لغلغه زبان باشد و فقط شعار دهیم و فقط در کتابها  بنویسند و نتیجه ای نگیریم. لازمه است که عزم دولت بر همین سو باشمجلس در همین راستا قوانینش را تدوین کند و قوه قضاییه بحث مبارزه با بحث اقتصادی را در سرلوحه کارقرار دهد. یعنی درگیری همه قوا روی این موضوع باشد وهمزمان هم پیش بروند و عملکرد جزیره ای یک از موانع تحقق این شعار خواهد شد.

چطور می توان ضمن هماهنگی میان قوا به صورت عملیاتی شعار سال را پیگیری کرد؟
 ببینید نباید قوا در زمینه اجرای اهداف سال بخشی نگری کنند یعنی یک بخشی بیاید یک کاری کند که بخش دیگر بی تفاوت باشد یا مانع تراشی کند، یکی از مهمترین موانع بخش رانت خواری اقتصادی که در کشور معمولا وجود دارد یا مفاسد اقتصادی که گریبان کشور ما را گرفته از جمله موانع تحقق این امر است. ان شاالله همه دستگاه ها وعوامل کشور، ظرفیت و استعداد کشوررا به کار بگیرند تا به سمت تحقق اهداف نامگذاری سال باشیم. باید شاهد این باشیم که اقتصاد پویایی داشته باشیم و شعار اولیه انقلاب اسلامی که در واقع استقلال بوده است و استقلال اقتصادی را که نه تکیه به شرق داشته باشد و نه تکیه به غرب داشته باشد را ببینیم و مردم تاثیراستقلال و قدرت اقتصادی را درزندگی شان به عینه ببینند.

روحیه جهادی در بین مسئولین ما وجود دارد که عزم ملی به آن کمک کند که اقتصاد و فرهنگ را بتواند پوشش دهد؟

متاسفانه این حلقه گمشده کشور است که رهبری با ذکاوت این موضوع را مطرح کرده اند. این چیزی است که از آن دور شده ایم و از روحیه و مدیریت جهادی فاصله گرفتیم.البته با آن مراقبت های ویژه ای که دربحث مدیریت جهادی وجود دارد قطعا مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است، به هر ترتیب با مراقبت های لازم این روحیه مدیریت جهادی دوباره باید تقویت شود، مدیریت جهادی وجود دارد ولی اجرا نمی شود. به هرترتیب این روحیه درکشورما وجود دارد زیرا یکی از جوهره های انقلاب ما این است از این جهت این موضوع باید ظهوروبروز پیدا کند و لازمه آن این است که تلاش بیشتری صورت بگیرد تا شاهد باشیم که خروجی آن بحث اقتصاد سالم و پویای کشور باشد. طبیعی است دخیل بودن همه کشورهمان بحث عزم ملی است و اینکه زودتر به نتیجه برسیم و بحث روحیه جهادی ضامن این خواهد بود. لازمه اش این است آنچه را که نداریم یا وجود ندارد یا هنوز جنبه اجرایی به خود نگرفته است همان بحث روحیه جهادی است که امیدواریم با مراقبت و تاکید بیشتر و ایجاد ساز و کارهای لازم شاهد آن روحیه جهادی باشیم که مدیریت جهادی هم در سایه این روحیه جهادی تحقق یابد.

27212

کد N218865