شرق اوکراین دوباره نآرام شد/تسخیر پاسگاه پلیس از سوی مردان مسلح

آمریکا اروپا

شهرهای شرقی اوکراین یک هفته پس از درگیری های هفته گذشته مجددا ناآرام شده به طوریکه امروز شنبه یکی از پاسگاه های پلیس در هشر اسلاوینساک به تسخیر مردان مسلح درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شهرهای شرقی اوکراین از جمله "اسلاوینساک" امروز شنبه نیز شاهد ناآرامی بودند به طوریکه یک پاسگاه پلیس در این شهر از سوی مردان مسلح به اشغال درآمد.

آرسن آواکوف، وزیر کشور اوکراین، این موضوع را تایید کرده و مدعی شد که هواداران روسیه اقدام به تسخیر پاسگاه پلیس در شهر اسلاوینساک کرده اند.

آواکوف همچنین تهدید کرد که حمله کنندگان به این پاسگاه پلیس با پاسخ تندی روبرو خواهند شد، زیرا میان تظاهرات کنندگان و تروریستها، تفاوتهای زیادی وجود دارد.

این وضعیت در حالی پیش آمده که در هفته گذشته شهر دونتسک، لاهنسک و چند شهر دیگر صحنه ناآرامی بودند و برخی از ساختمانهای دولتی در این شهرها به تسخر هواداران روسیه درآمده بود.

اغلب مناطق شرقی اوکراین خواهان برگزاری همه پرسی و کسب استقلال از کی یف هستند و به ویژه پس از استقلال کریمه از کی یف، درخواست مناطق شرقی اوکراین که عمده ساکنان آن را روس زبان ها تشکیل می دهند به اوج خود رسیده است.