سه فروند کشتی گارد ساحلی چین وارد آبهای جزایر مورد مناقشه با ژاپن شدند

آسیا اقیانوسیه

گارد ساحلی ژاپن از ورود سه فروند کشتی گارد ساحلی چین به آبهای یکی از جزایر مورد مناقشه در دریای چین شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از گارد ساحلی ژاپن گزارش داد که امروز شنبه سه فروند کشتی گارد ساحلی چین وارد آبهای یکی از جزایر مورد مناقشه در دریای چین شرقی شدند که تحت کنترل ژاپن است.

کشتی های چینی که پس از اعلام ژاپن برای ملی کردن برخی از جزایر مورد مناقشه در سپتامبر 2012 وارد جزایر مورد مناقشه شدند، پس از دو ساعت منطقه را ترک کردند.

تنشهای ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است.

جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.